Get LatestNewsCallsEventsfirst
Повик за Тренинг на тема вода и управување со водни ресурси

Повик за Тренинг на тема вода и управување со водни ресурси

Во рамките на проектот „Основи на законодавството од областа на животната средина и механизими во служба на здруженијата на граѓаните“, финансиран од Фондацијата Отворено Општество Македонија, ЗОР Милиеуконтакт Македонија Ви

Training Climate Change

Training Climate Change

На 06.06.2022 година, преку електронската платформа Zoom, се одржа првата од вкупно шест (6) обуки кои се предвидени да се реализираат во рамки на Концептот на ФООМ „Зелен скок –

Revitalisation of Dojran lake shoreline ToR

Revitalisation of Dojran lake shoreline ToR

Milieukontakt Macedonia within the project Enhancing Dojran Lake Unique Biodiversity through Engagement of all Stakeholders and Implementation of Ecosystem-Based Approaches Seeks: Contractor to develop a  Plan for revitalisation of Dojran Lake

Biodiversity/Ecology Trainer

Biodiversity/Ecology Trainer

Milieukontakt Macedonia within the project Enhancing Dojran Lake Unique Biodiversity through Engagement of all Stakeholders and Implementation of Ecosystem-Based Approaches Seeks a:  Trainer  for conducting Field Training on Biodiversity of Lake