Повик за Тренинг на тема вода и управување со водни ресурси

Повик за Тренинг на тема вода и управување со водни ресурси

Во рамките на проектот „Основи на законодавството од областа на животната средина и механизими во служба на здруженијата на граѓаните“, финансиран од Фондацијата Отворено Општество Македонија, ЗОР Милиеуконтакт Македонија Ви

Training Climate Change

Training Climate Change

На 06.06.2022 година, преку електронската платформа Zoom, се одржа првата од вкупно шест (6) обуки кои се предвидени да се реализираат во рамки на Концептот на ФООМ „Зелен скок –